Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Прописи
Претрага go
PDF Закон о контроли државне помоћи, 8.7.2009.

Уредба о правилима за доделу државне помоћи

Уредба о начину и поступку пријављивања државне помоћи

Општи образац пријаве државне помоћи (.doc)

Упутство за попуњавање Општег обрасца пријаве државне помоћи (.pdf)


Посебни обрасци


Посебан образац за пријављивање шеме државне помоћи за истраживање, развој и иновације

Посебан образац за пријављивање индивидуалне државне помоћи за истраживање, развој и иновације

Посебан образац за пријављивање државне помоћи за реструктурирање привредних субјеката у тешкоћама – индивидуална државна помоћ

Посебан образац за пријављивање државне помоћи за реструктурирање привредних субјеката у тешкоћама – шема државна помоћи

Посебан образац за пријављивање државне помоћи за санацију привредних субјеката у тешкоћама – шема државна помоћи

Посебан образац за пријављивање државне помоћи за санацију привредних субјеката у тешкоћама – индивидуална државна помоћи

Посебан образац за пријављивање државне помоћи за усавршавање – шема и индивидуална државна помоћ

Посебан образац за пријављивање државне помоћи за запошљавање – шема и индивидуална државна помоћ

Посебан образац за пријављивање регионалне инвестиционе државне помоћи – шема и индивидуална државна помоћ

Посебан образац за пријављивање државне помоћи за заштиту животне средине – шема и индивидуална државна помоћПравилник о методологији израде годишњег извештаја о додељеној државној помоћи (.pdf)

Табела додељене државне помоћи са упутством за попуњавање (.xls)

Табела додељене de minimis државне помоћи са начином за њено попуњавање (.xls)

Табела укупно додељене de minimis државне помоћи са начином за њено попуњавање (.xls)

Упутство за попуњавање табела додељене државне помоћи (.xls)

Упутство за утврђивање референтне и дисконтне каматне стопе (.pdf)bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд