Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Kontakti

Kontakti
Pretraga go
  Prima
  Šalje
  Ime i prezime
  E-mail
  Tekst
Unesite tajni kod sa slike dole
  Visual CAPTCHA

Adresa:

Kneza Miloša 20
11000 Beograd
Srbija

Centrala Ministarstva

Tel: + 381 11 361 32 45
        + 381 11 364 26 00

 

Kabinet ministra

  Tel: + 381 11 364 26 56
  E-adresa: kabinet@mfin.gov.rs

 

Press služba

  Tel:

+ 381 11 364 2691

  E-adresa: press@mfin.gov.rs

 

Sekretarijat

  Tel: + 381 11 364 26 00
  E-adresa: informacije@mfin.gov.rs

 

Biblioteka

  Tel: + 381 11 364 26 70
    + 381 11 364 26 65


Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije
Tel: +381 11 364 28 27
Faks: +381 11 364 28 28
E-adresa: macro.fiscal@mfin.gov.rs

Sektor budžeta
Tel: + 381 11 364 29 31
+ 381 11 364 29 32
Faks: + 381 11 361 89 33

Sektor za fiskalni sistem
Tel: +381 11 364 28 42
Faks: +381 11 364 28 43
E-adresa: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs

Sektor za carinski sistem i politiku
Tel: +381 11 364 27 61,
+381 11 364 27 62
Faks: +381 11 364 27 63

Sektor za finansijski sistem
Tel: +381 11 364 27 41
Faks: +381 11 361 90 05

Sektor za kontrolu javnih sredstava
Tel: +381 11 364 28 68

Sektor za internu kontrolu i internu reviziju
Tel: : +381 11 364 28 02
Faks: +381 11 364 28 01

Sektor za upravljanje sredstvima Evropske unije
Tel: : +381 11 364 28 78
E-adresa: nacionalni.fond@mfin.gov.rs

Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije
Tel: : +381 11 202 11 61
E-adresa: milena.petrovic@mfin.gov.rs

Sektor za imovinsko-pravne poslove
Tel: +381 11 364 27 08
+381 11 364 27 09
Faks: +381 11 361 90 69

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Tel: +381 11 364 26 32

Sektor za drugostepeni poreski i carinski postupak
Odeljenje u Beogradu: 011/2021 561
Odeljenje u Novom Sadu: 021/3000 185
Odeljenje u Nišu: 018/4150 622
Odeljenje u Kragujevcu: 034/61 70 443, 61 70 444

Uprava za sprečavanje pranja novca
Tel: +381 11 206 01 51
Faks: +381 11 206 01 50
E-adresa: uprava@apml.org.rs
http://www.apml.gov.rs/
Adresa: Masarikova 2

Poreska uprava
Tel: +381 11 395 05 28
kabinet@purs.gov.rs
http://purs.gov.rs/
Adresa: Save Maškovića 3-5

Uprava za trezor
Tel: +381 11 320 24 51
E-adresa: kabinet@trezor.gov.rs
http://www.trezor.gov.rs/
Adresa: Pop Lukina 7-9

Uprava carina
Tel/Faks: +381 11 269 58 80
E-adresa: pr@carina.rs
http://www.upravacarina.rs/cyr/Stranice/Default.aspx
Adresa: Bulevar dr. Zorana Đinđića 155

Uprava za duvan
Tel: +381 11 302 18 01
Faks: +381 11 334 76 17
E-adresa: info@duvan.gov.rs
http://duvan.gov.rs/
Adresa: Beogradska 70/1

Uprava za javni dug
Tel: +381 11 32 02 461
Faks: +381 11 26 29 055
http://www.javnidug.gov.rs/
Adresa: Pop Lukina 7-9

Uprava za slobodne zone
Tel.: 011 311 73 26, 011 311 73 27
Faks. 011 311 73 88
E-adresa: slobodnezone@usz.gov.rs
http://www.usz.gov.rs/
Adresa: Omladinskih brigada 1
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd