Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Документи > Извештаји

Извештаји
Претрага go

Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2015. годину


Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2014. годину


Позив пореским обвезницима на заједничку борбу против сиве економије


Закључак 05 Број 43-5751/2013 којим јавним предузећима која обављају комуналне делатности, а чији је оснивач јединица локалне самоуправе, Министарство финансија и привреде - Пореска управа прекида поступак принудне наплате обавеза по основу јавних прихода


Смернице за примену непреференцијалних правила о пореклу робе


Прoтoкoл o рeгулисaњу мeђусoбних oднoсa измeђу Влaдe РС и кoмпaниje Фиjaт aутoмoбили Србиja, 22.03.2013.


Предуговор у вези са пројектом инвестиционог улагања у пољопривреду између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата


Програм кредита за ликвидност са субвенционисаном каматом


Укинуте таксе за регистрацију возила


Списак накнада које су укинуте на седници Владе Републике Србије одржаној 14.9.2012. године


Списак накнада које су укинуте изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе и Закона о републичким административним таксама


Стратешка процена утицаја на животну средину Оперативног програма за економски развој за период 2012-2013


Оцена јавних расхода и финансијске одговорности - Извештај о резултатима управљања јавним финансијама


Унапређење корпоративног финансијског извештавања у Србији


Инструкција у вези са применом царинског поступка на прекогранични промет електричне енергије и у вези са применом царинског и пореског поступка на промет електричне енергије преко административне линије са Аутономном покрајином Косово и Метохија (Број: 335-00-00107/2007-17)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд