Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Документи > Остали документи

Остали документи
Претрага go

Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период децембар 2015 - јун 2017. године


Уплатни рачуни накнада за коришћење јавних добара


Годишњи извештај о активностима спроведеним у циљу сузбијања неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за 2018. годину


Допунски коментар Комбиноване номенклатуре Европске Уније („Службени гласник РС”, број 11 од 20. фебруара 2019. године)


Србија против трговине људима


Прoтoкoл o рeгулисaњу мeђусoбних oднoсa измeђу Влaдe РС и кoмпaниje Фиjaт aутoмoбили Србиja, 22.03.2013.


Предуговор у вези са пројектом инвестиционог улагања у пољопривреду између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд