Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Архива > Архива - буџетски корисници

Архива - буџетски корисници
Претрага go
Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

Упутство за припрему програмског буџета

Инструкција за пројекте који се финансирају из европских фондова (ИПА)

Техничко упутство

Планирани лимити за припрему буџета за 2017. са пројекцијама за 2018. и 2019.


Прилог 1 - Преглед планираних средстава за плате у 2017. години

Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката у периоду од 2017.-2019. године

Прилог 3 - Преглед пројектних зајмова

Прилог 4 - ИПА 2013. - Преглед пројеката/секторских програма за децентрализовано управљање, са пројекцијама буџета

Прилог 5 - Средства буџета намењена за територију АПВ

Прилог 6 - Средства буџета намењена за територију АП КиМ

Прилог 7 - Средства остварена продајом доплатне поштанске марке

Прилог 8 - Агенције

Прилог 9 -Подаци о комисијама и другим сталним и привременим радним телима

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину


Пропратни допис министра финансија

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину

Сумарна инструкција за унос елемената програмског буџета

Инструкција за обезбеђивање износа суфинансирања пројеката који се финансирају из билатералног програма помоћи Краљевине Норвешке Републици Србији за 2012. 2013. 2014. и 2015. годину

Инструкција за пројекте који се финансирају из европских фондова (ИПА)

Техничко упутство

Прилог 1 - Преглед планираних средстава за плате у 2016. години

Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката у периоду од 2016.-2018. године

Прилог 2а - Преглед капиталних пројеката у периоду од 2016.-2018. године за ЈЛС

Прилог 3 - Преглед пројектних зајмова

Прилог 4 - ИПА 2013. - Преглед пројеката/секторских програма за децентрализовано управљање,  са пројекцијама буџета

Прилог 5 - Средства буџета намењена за територију АПВ

Прилог 6 - Средства буџета намењена за територију АП КиМ

Прилог 7 - Средства остварена продајом доплатне поштанске марке

Прилог 8 - Агенције



Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2015. годину и пројекција за 2016. и 2016. годину


Прилог 1 - Преглед планираних средстава за плате  у 2015. години

Табела 1 и 2 - ПРОЈЕКЦИЈА ПЛАТА ДО КРАЈА 2015. ГОДИНЕ -реализација/план до краја 2015.године

Упутство за израду програмског буџета

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2015. годину и пројекција за 2016. и 2017. годину

Инструкција за пројекте који се финансирају из европских фондова (ИПА)

Инструкција за обезбеђивање износа суфинансирања пројеката који се финансирају из билатералног програма помоћи Краљевине Норвешке Републици Србији за 2012. и 2013. годину

Упутство за планирање буџета пројеката (су)финансираних из пројектних и програмских зајмова

Техничко упутство

Лимити 2015.-2017.

Писмо

Прилог 1 - Средства за плате и број запослених

Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката

Прилог 3 - Преглед пројектних зајмова

Прилог 4 - Преглед пројеката који се финансирају из ИПА

Прилог 5 - Средства буџета намењена за територију АПВ

Прилог 6 - Средства буџета намењена за територију АП КиМ

Прилог 7 - Доплатна поштанска маркица

Прилог 8 - Агенције

Oбрaзaц - Плaн динaмикe пoпуњaвaњa слoбoдних рaдних мeстa и пoтрeбe aнгaжoвaњa нoвих лицa



План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2017. годину, 31. март 2016. године
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд