Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Potvrđeni međunarodni ugovori i sporazumi

Potvrđeni međunarodni ugovori i sporazumi
Pretraga go

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 2 od 18. februara 2019. god)


Zakon o prestanku važenja Zakona o ratifikaciji Sporazuma između Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Malezije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, sa Protokolom (“Službeni glasnik RS − Međunarodni ugovori”, br. 3 od 18. marta 2019. god.)


Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Češkoj Republici („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori, br. 5 od 30. aprila 2019. god.)


Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Rondex Finance, Inc. o regulisanju neizmirenog duga Republike Srbije prema Rondex Finance, Inc. iz perioda klirinškog načina plaćanja („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori, br. 5 od 30. aprila 2019. god.)


Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 2 od 18. februara 2019. god)


Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš−Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 3 od 23. aprila 2018. god.)


Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putne stanice (TPS) Zemun – faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 3 od 23. aprila 2018. god.)


Zakon o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 3 od 23. aprila 2018. god.)


Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KFW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije – Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta) („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 3 od 23. aprila 2018. god.)


Zakon o potvrđivanju Konvencije o privremenom uvozu, sa izmenama i dopunama („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 1/2010 i 3/2018. god.)


Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 6 od 12. juna 2018. god.)


Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat pružanja podrške finansijskim institucijama u državnom vlasništvu) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 6 od 12. juna 2018. god.)


Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 6 od 12. juna 2018. god.)


Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola 5 uz Sporazum o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi i Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 3/2015 usvojene 26. novembra 2015. o izmeni Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 3/2013, u vezi sa Aneksom 4 Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006), Protokol o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom” i metode administrativne saradnje iz člana 14. st. 1. i 3, usvojene 20. novembra 2013. godine - "Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 12 od 27. septembra 2018.


Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 finansijskog ugovora železnička pruga Niš-Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine između Repubike Srbije i Evropske investicione banke („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“ br. 15/2018)


Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice – Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“ br. 15/2018)


Zakon o potvrđivanju okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne republike Kine („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“ br. 15/2018)


Zakon o potvrđivanju ugovora o garanciji (projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“ br. 15/2018)


Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Klinički centri/C između Republike Srbije i Evropske investicione banke („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 11 od 24. novembra 2017. god.)


Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Beograd Centar – Stara Pazova između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-import banke, kao zajmodavca („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 11 od 24. novembra 2017. god.)prethodna 1 2 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd