Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Документи > Стратешка документа

Стратешка документа
Претрага go

Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017–2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 51 од 25. маја 2017. год.)


Програм економских реформи (ERP) 2017-2019


Програм трансформације Пореске управе за период 2015 – 2020. године


Стратегија, Резиме и Акциони план за решавање проблематичних кредита


Национални програм економских реформи за период од 2015. до 2017. године


Програм реформе управљања јавним финансијама 2016-2020


Програм економских реформи за период од 2016. до 2018. године (ERP)


Национални програм за сузбијање сиве економије, са акционим планом („Службени гласник РС”, број: 110/15 од 28. децембра 2015. године)


Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, број 3/15 од 14. јануара 2015. године)


Стратегија развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014 - 2018. године („Службени гласник РС”, број: 122/14 од 7. новембра 2014. године)


Стратегија развоја слободних зона у Републици Србији за период од 2011. до 2016. („Службени гласник РС”, број: 22/11 од 31. марта 2011. године)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд