Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Javne nabavke

Javne nabavke
Pretraga go

Javna nabavka male vrednosti, Održavanje multifunkcionalnih uređaja, broj JN MV 4/2018


Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku Author stručna literatura – Consensus forecasts, JN P 2/2018


Otvoreni postupak javne nabavke usluga - Unapređenje i održavanje Sistema za pripremu budžeta (BIS), JN 2/2018


Centralizovana javna nabavka broj 1/2018 – Nabavka računarskog materijala – tonera (osim za tonere nabavljene na osnovu centralizovane javne nabavke koja je pokrenuta u 2017. godini)


Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – Usluga održavanja i unapređenja informacionog sistema „Hermes”, JN P 1/2018


Javna nabavka male vrednosti - Nabavka goriva


Otvoreni postupak javne nabavke usluga - Rezervacija i izdavanje avio karata i rezervacija hotelskog smeštaja, JN 1/2018


Javna nabavka male vrednosti broj 3/2018 - Nabavka usluga transporta – dostave ekspresnih pošiljki u međunarodnom poštanskom saobraćaju


Javna nabavka male vrednosti broj 1/2018– Usluge prevođenja


Javna nabavka male vrednosti broj 2/2018 - Nabavka usluga osiguranja zaposlenih u Ministarstvu finansija


Centralizovana javna nabavka broj 13/2017 – Nabavka računarske opreme i štampača


Centralizovana javna nabavka broj 2/2017 – Nabavka kancelarijskog nameštaja


Javna nabavka male vrednosti broj 9/2017 – Nabavka računarskog materijala – originalni toneri za HP i Canon uređaje:


Javna nabavka male vrednosti broj 8/2017 – Nabavka mobilnih telefona


Centralizovana javna nabavka broj 10/2017 - Nabavka usluge održavanja računarske i komunikacione opreme


Nabavka Data Storage servera, otvoreni postupak javne nabavke broj 7/2017


Nabavka kancelarijskog nameštaja - Javna nabavka male vrednosti broj 2/2017 (po ovlašćenju sprovodi UZZPRO)


Nabavka računarske opreme – hardver; Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (po ovlašćenju sprovodi UZZPRO)


Centralizovana javna nabavka broj 3/2017 - Nabavka goriva i maziva


Centralizovana javna nabavka broj 8/2017 - Nabavka računarskog materijala - toneraprethodna 1 2 3 4 5 6 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd