Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > JIFK (PIFC) > O Centralnoj jedinici za harmonizaciju

O Centralnoj jedinici za harmonizaciju
Pretraga go

U skladu sa najboljom praksom EU i praksom u drugim zemljama kandidatima za pridruživanje EU, Centralna jedinica za harmonizaciju (CHU) uspostavlja se radi harmonizacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FMC) i metodologije interne revizije. Ova jedinica potvrđuje kvalitet i nezavisnost svih funkcija u okviru javne interne finansijske kontrole (JIFK) u javnom sektoru i zadužena je za promovisanje i pružanje podrške u razvoju FMC i IA. CHU je pored toga zadužena i za koordinaciju i usmeravanje obuka za rukovodioce svih organizacija, zaposlenih zaduženih za FMC i internih revizora, a u vezi sa finansijskim upravljanjem i kontrolom i internom revizijom u javnom sektoru. Ova jedinica funkcioniše kao „centar stručnosti” kad je u pitanju javna interna finansijska kontrola. Kao takva, CHU je zadužena za praćenje dobre prakse, međunarodnih standarda i standarda Evropske komisije. Aktivnosti CHU vezane za FMC i IA organizuju se kao dve odvojene aktivnosti uokviru jedne jedinice. CHU se locira u Ministarstvu finansija, a rukovodilac ove jedinice izveštava ministra o stanju i napretku JIFK.

Posetite sajt Centralne jedinice za harmonizaciju
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd