Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Dokumenti > Izveštaji

Izveštaji
Pretraga go

Godišnji izveštaj o radu budžetske inspekcije za 2015. godinu


Godišnji izveštaj o radu budžetske inspekcije za 2014. godinu


Poziv poreskim obveznicima na zajedničku borbu protiv sive ekonomije


Zaključak 05 Broj 43-5751/2013 kojim javnim preduzećima koja obavljaju komunalne delatnosti, a čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, Ministarstvo finansija i privrede - Poreska uprava prekida postupak prinudne naplate obaveza po osnovu javnih prihoda


Smernice za primenu nepreferencijalnih pravila o poreklu robe


Protokol o regulisanju međusobnih odnosa između Vlade RS i kompanije Fijat automobili Srbija, 22.03.2013.


Predugovor u vezi sa projektom investicionog ulaganja u poljoprivredu između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata


Program kredita za likvidnost sa subvencionisanom kamatom


Ukinute takse za registraciju vozila


Spisak naknada koje su ukinute na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 14.9.2012. godine


Spisak naknada koje su ukinute izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave i Zakona o republičkim administrativnim taksama


Strateška procena uticaja na životnu sredinu Operativnog programa za ekonomski razvoj za period 2012-2013


Ocena javnih rashoda i finansijske odgovornosti - Izveštaj o rezultatima upravljanja javnim finansijama


Unapređenje korporativnog finansijskog izveštavanja u Srbiji


Instrukcija u vezi sa primenom carinskog postupka na prekogranični promet električne energije i u vezi sa primenom carinskog i poreskog postupka na promet električne energije preko administrativne linije sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija (Broj: 335-00-00107/2007-17)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd