Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Podzakonski akti

Prikaži članke iz sekcije:
Podzakonski akti
Pretraga go

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save“ („Službeni glasnik RS“, br. 79/2017)


Odluka o obrazovanju Radne grupe za realizaciju korektivnih aktivnosti u vezi sa revizorskim nalazima koji se odnose na IKT aspekte funkcionisanja sistema za upravljanje pretpristupnom pomoći Evropske unije (IPA) („Sl. glasnik RS“, br. 86 od 22. septembra 2017. god.)


Pravilnik o prijavi prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice („Sl. glasnik RS“, br. 87 od 27. septembra 2017. god.) – primenjuje se od 1. januara 2018. god.


Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Sl. glasnik RS“, br. 90 od 6. oktobra 2017. god.)


Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora („Sl. glasnik RS“, br. 96 od 27. oktobra 2017. god.)


Uredba o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije („Sl. glasnik RS, br. 93 od 16. oktobra 2017. god.)


Pravilnik o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija - Poreska uprava („Sl. glasnik RS“, br. 49/2004, 113/2007, 22/2011, 106/2013 i 102/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine (“Sl. glasnik RS”, br. 73 od 28. jula 2017. god.)


Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2017. godini („Sl. glasnik RS“, br. 5/2017)


Uredba o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana ("Službeni glasnik RS" br. 8/2017)


Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu ("Službeni glasnik RS", br. 28/15, 57/15, 113/15, 60/16, 80/16 i 108/16) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 70/2014, 19/2015, 83/2015 i 13/2017) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva („Službeni glasnik RS“, br. 13 od 24. februara 2017. god.)


Pravilnik o sadržaju i obimu programa stručne obuke, kao i načinu na koji organizator sprovođenja programa stručne obuke za licencirane procenitelje dokazuje da ispunjava uslove za sprovođenje stručne obuke („Sl. glasnik RS“, br. 55/2017)


Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 21/2017 i 41/2017) – prečišćen tekst utvrdila redakcija Službenog glasnika


Pravilnik o sadržaju programa i načinu polaganja i ocenjivanja ispita za sticanje zvanja licencirani procenitelj („Sl. glasnik RS“, br. 55/2017)


Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 21 od 10. marta 2017. god.)


Pravilnik o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju licenciranih procenitelja („Sl. glasnik RS“, br. 55/2017)


Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 21 od 10. marta 2017. god.)


Pravilnik o iznosu obavezne članarine koju akreditovano profesionalno udruženje procenitelja naplaćuje svojim članovima („Sl. glasnik RS“, br. 55/2017)prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd