Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Zakoni

Prikaži članke iz sekcije:
Zakoni
Pretraga go

Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ ("Sl. glasnik RS", br.108/2016)


Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", broj 108/16)


Zakon o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana (Službeni list SRJ”, broj 36 od 3. jula 2002, „Službeni glasnik RS“, br 80 od 16. jula 2004 - USRS, 101 od 21. novembra 2005 - dr. zakon, 108 od 29. decembra 2016.) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)


Zakon o javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 (dr. zakon), 108/2016) - nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o preuzimanju akcionarskih društava (“Službeni glasnik RS”, 46/2006, 107/2009, 99/2011, 108/2016) nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) - nezvanično prečišćen tekst Službenog glasnika


Zakon o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik PC“, br. 84/04, 86/04−ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14−dr. zakon, 142/14, 83/15 i 108/16) - nezvanično prečišćen tekst Službenog glasnika


Zakon o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispravka, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015 i 99/2016) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 99 od 12. decembra 2016. godine)


Zakon o kontroli državne pomoći, “Službeni glasnik RS”, broj 51 od 14. jula 2009.


Zakon o jednokratnom porezu na ekstra dohodak i ekstra imovinu stečene iskorišćavanjem posebnih pogodnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 36/2001, 18/2002 i 72/2011-US) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15 od 24. februara 2016. god.)


Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama ("Službeni glasnik RS", br. 88/2011, 15/2016 i 104/2016) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost (“Sl. glasnik RS”, br. 68/15)


Tarifa republičkih administrativnih taksi − prečišćen tekst utvrdilo Ministarstvo finansija ( „Službeni glasnik RS”, br. 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-dr. zakon, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15 i 50/16) − primenjuje se od 1. jula 2016. godine


Zakon o potvrđivanju Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku („Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori“, br. 13/2015)


Zakon o potvrđivanju Konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 13/2015)


Zakon o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 88/2011 i 93/2012)


Zakon o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS“, br. 61/2005)prethodna 1 2 3 4 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd