Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Dokumenti > Mišljenja i Objašnjenja

Mišljenja i Objašnjenja
Pretraga go

Objašnjenje u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga prevoza dobara koje se pružaju poreskom obvezniku, od 1. aprila 2017. godine


Objašnjenje u vezi određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava i drugih pokretnih stvari, od 1. aprila 2017. godine


Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2016. godinu, 20.3.2017. godine


Poreski tretman primanja u vidu novčane naknade koju u slučaju prestanka radnog odnosa poslodavac isplaćuje zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-274/2014-04 od 17.10.2016. god.)


Objašnjenje u vezi sa ostvarivanjem olakšica za zapošljavanje novih lica kada je ugovor o radu zaključen na određeno vreme, br. 112-01-200/2016-04, 1.4.2016. godine


Objašnjenje o poreskom punomoćniku stranog lica za svrhu primene Zakona o PDV i njegovom evidentiranju za obavezu plaćanja PDV, br. 011-00-1180/2015-04 od 23.5.2016. god.


Objašnjenje o mestu prometa usluge ustupanja igrača na neodređeno, odnosno određeno vreme, sa aspekta primene Zakona o PDV, br. 011-00-01325/2015-04 od 31.3.2016. god.


Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2015. godinu. br. 413-00-43/2016-04 od 17. marta 2016. godine


Objašnjenje o primeni člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost u oblasti građevinarstva, broj 011-00-1180/2015-04, od 10.11.2015.


Objašnjenje u vezi mogućnosti odlaganja plaćanja dugovanog poreza najviše do 60 rata, shodno zakonu koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju, broj 011-00-202/2016-04 od 16. marta 2016. godine


Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2014. godinu


Obaveštenje o primeni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata


Uputstvo za primenu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava


Sveobuhvatan osvrt na Zakon o budžetskom sistemu, u delu koji se odnosi na zabranu zapošljavanja i ograničenje broja zaposlenih, odnosno radno angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, broj 401-00-508/2015-03, 26. februara 2015. godine


Objašnjenje o načinu evidentiranja prometa preko fiskalne kase pravnih usluga izvršitelja


Poreski tretman donacija


Objašnjenje o ispravci odbitka prethodnog poreza na osnovu odluke nadležnog poreskog organa


Objašnjenje o utvrđivanju osnovice za obračunavanje PDV za promet telekomunikacionih usluga u slučaju kada se preko operatora daje humanitarna pomoć slanjem SMS poruka ili pozivanjem određenih telefonskih brojeva (tzv. humanitarnih brojeva)


Preporuka lokalnoj samoupravi za uplatu donacija za saniranje posledica poplava


Pomoć ugroženima u poplavama - lokalne samoupraveprethodna 1 2 3 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd