Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Arhiva > Arhiva - dokumenti

Arhiva - dokumenti
Pretraga go

ERP

Program ekonomskih reformi (ERP) 2018-2020. (nacrt) – javna rasprava od 29. decembra 2017. do 19. januara 2018. 

Preliminarna lista prioritetnih strukturnih reformi za Program ekonomskih reformi (ERP) 2018-2020.

Program ekonomskih reformi za period od 2016.do 2018. godine (ERP)

Nacrt poglavlja 4 Prioritetnih strukturnih reformi za Program ekonomskih reformi (ERP) 2017-2019. – komentari i sugestije do 23. januara 2017. godine

ERP 2016 - 2018

Fiskalna strategija za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu 

Godišnji izveštaj EK o napretku Srbije_2016

Preporuke Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja

Nacionalni program ekonomskih reformi za period od 2015. do 2017. godine
Matrica ekonomskih politika i strukturnih reformi u periodu od 2015. do 2017. godineStrategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", 61/2009, 23/2013)

Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", 61/2009)
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd