Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Arhiva > Arhiva - budžetski korisnici

Arhiva - budžetski korisnici
Pretraga go
Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Uputstvo za pripremu programskog budžeta

Instrukcija za projekte koji se finansiraju iz evropskih fondova (IPA)

Tehničko uputstvo

Planirani limiti za pripremu budžeta za 2017. sa projekcijama za 2018. i 2019.


Prilog 1 - Pregled planiranih sredstava za plate u 2017. godini

Prilog 2 - Pregled kapitalnih projekata u periodu od 2017.-2019. godine

Prilog 3 - Pregled projektnih zajmova

Prilog 4 - IPA 2013. - Pregled projekata/sektorskih programa za decentralizovano upravljanje, sa projekcijama budžeta

Prilog 5 - Sredstva budžeta namenjena za teritoriju APV

Prilog 6 - Sredstva budžeta namenjena za teritoriju AP KiM

Prilog 7 - Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke

Prilog 8 - Agencije

Prilog 9 -Podaci o komisijama i drugim stalnim i privremenim radnim telima

Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu


Propratni dopis ministra finansija

Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Sumarna instrukcija za unos elemenata programskog budžeta

Instrukcija za obezbeđivanje iznosa sufinansiranja projekata koji se finansiraju iz bilateralnog programa pomoći Kraljevine Norveške Republici Srbiji za 2012. 2013. 2014. i 2015. godinu

Instrukcija za projekte koji se finansiraju iz evropskih fondova (IPA)

Tehničko uputstvo

Prilog 1 - Pregled planiranih sredstava za plate u 2016. godini

Prilog 2 - Pregled kapitalnih projekata u periodu od 2016.-2018. godine

Prilog 2a - Pregled kapitalnih projekata u periodu od 2016.-2018. godine za JLS

Prilog 3 - Pregled projektnih zajmova

Prilog 4 - IPA 2013. - Pregled projekata/sektorskih programa za decentralizovano upravljanje,  sa projekcijama budžeta

Prilog 5 - Sredstva budžeta namenjena za teritoriju APV

Prilog 6 - Sredstva budžeta namenjena za teritoriju AP KiM

Prilog 7 - Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke

Prilog 8 - AgencijeUputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2016. godinu


Prilog 1 - Pregled planiranih sredstava za plate  u 2015. godini

Tabela 1 i 2 - PROJEKCIJA PLATA DO KRAJA 2015. GODINE -realizacija/plan do kraja 2015.godine

Uputstvo za izradu programskog budžeta

Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu

Instrukcija za projekte koji se finansiraju iz evropskih fondova (IPA)

Instrukcija za obezbeđivanje iznosa sufinansiranja projekata koji se finansiraju iz bilateralnog programa pomoći Kraljevine Norveške Republici Srbiji za 2012. i 2013. godinu

Uputstvo za planiranje budžeta projekata (su)finansiranih iz projektnih i programskih zajmova

Tehničko uputstvo

Limiti 2015.-2017.

Pismo

Prilog 1 - Sredstva za plate i broj zaposlenih

Prilog 2 - Pregled kapitalnih projekata

Prilog 3 - Pregled projektnih zajmova

Prilog 4 - Pregled projekata koji se finansiraju iz IPA

Prilog 5 - Sredstva budžeta namenjena za teritoriju APV

Prilog 6 - Sredstva budžeta namenjena za teritoriju AP KiM

Prilog 7 - Doplatna poštanska markica

Prilog 8 - Agencije

Obrazac - Plan dinamike popunjavanja slobodnih radnih mesta i potrebe angažovanja novih licaPlan uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta Republike Srbije za 2017. godinu, 31. mart 2016. godine
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd