Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > O MINISTARSTVU > Javne nabavke

Javne nabavke
Pretraga go

Nabavka Data Storage servera, otvoreni postupak javne nabavke broj 7/2017


Nabavka kancelarijskog nameštaja - Javna nabavka male vrednosti broj 2/2017 (po ovlašćenju sprovodi UZZPRO)


Nabavka računarske opreme – hardver; Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (po ovlašćenju sprovodi UZZPRO)


Centralizovana javna nabavka broj 3/2017 - Nabavka goriva i maziva


Centralizovana javna nabavka broj 8/2017 - Nabavka računarskog materijala - tonera


Javna nabavka male vrednosti poravke i održavanje službenih vozila, broj 6/2017


Javna nabavka male vrednosti usluge - Održavanje multifunkcionalnih uređaja - JN broj 5/2017


Centralizovana javna nabavka broj 4/2017 – Nabavka kancelarijskog materijala


Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - Usluga održavanja sajta Ministarstva finansija, javna nabavka broj P 4/2017


Javna nabavka male vrednosti - Usluga transporta ekspresnih pošiljaka u međunarodnom poštanskom saobraćaju, za potrebe Ministarstva finansija, JNMV 2/2017


Centralizovana javna nabavka broj 6/2016 - Usluge osiguranja zaposlenih i drugih lica


Centralizovana javna nabavka broj 15/2016 - nabavka računarske opreme i štampača


Javna nabavka usluga - Rezervacija i izdavanje avio karata i rezervacija hotelskog smeštaja, JN 3/2017


Centralizovana javna nabavka broj 6/2015 – Nabavka usluge održavanja računarske opreme sa ugradnjom rezervnih delova


Javna nabavka male vrednosti – Usluge prevođenja JN broj 1/2017


Nabavka računarskog materijala - tonera - CJN broj 14/2016


Centralizovana javna nabavka broj 10/2016 - Nabavka računarskog materijala – tonera


Nabavka menadžment informacionog sistema (MIS) sa pratećom računarskom opremom, JN broj 6/2016


Javna nabavka usluga – Usluge savetovanja u poslovanju i upravljanju Fondom za razvoj Republike Srbije i Agencijom za osiguranje i finansiranje izvoza, JN broj 5/2016


Javna nabavka male vrednosti – održavanje i popravka službenih vozila sa ugradnjom rezervnih delova, broj javne nabavke 4/2016prethodna 1 2 3 sledeća

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd