Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Dokumenti > Obrasci

Obrasci
Pretraga go

Obrazac PRM – Novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

(Propisan Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 i 59/2015))

Obrazac PRM


Obrazac PFE − Obrazac standardne metodologije za procenu finansijskih efekata akata 

 (Propisan Pravilnikom o načinu iskazivanja i izveštavanja o procenjenim finansijskim efektima zakona, drugog propisa ili drugog akta na budžet, odnosno finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje, „Sl. glasnik RS“, br. 32/15)

Obrazac PFE- nivo Republike

PDF Obrazac PFE- nivo lokalne vlasti

PDF Uputstvo za popunjavanje Obrasca PFE - Obrazac standardne metodologije za procenu finansijskih efekata akta

Napomena: Obrazac PFE - za nivo Republike Srbije dostavlja se Ministarstvu finansija i u elektronskom obliku na imejl: budzet@mfin.gov.rsObrasci PL-1 (Plate zaposlenih kod korisnika budžeta lokalne vlasti) i PL-2 (Broj zaposlenih kod korisnika budžeta lokalne vlasti)

(Propisani Pravilnikom o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2017. godini, „Sl. glasnik RS“, br. 5/2017)

Obrasci PL-1 i PL-2Obrazac IPPZ – Izveštaj o primanjima, rashodima i izdacima po projektnim i programskim zajmovima

(Propisan Pravilnikom o izveštavanju o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz izvora finansiranja 11 – primanja od inostranih zaduživanja, „Sl. glasnik RS“, br. 25/2015)

Obrazac IPPZ

PDF  Uputstvo za izveštavanje o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz izvora finansiranja 11

Direktni korisnici budžetskih sredstava Obrazac dostavljaju u pisanoj formi i u elektronskoj formi:
1. Ministarstvu finansija - Upravi za trezor - Sektoru za budžetsko računovodstvo i izveštavanje, na e-mail budzetsko.racunovodstvo@trezor.gov.rs i
2. Upravi za javni dug u pisanoj formi, na e-mail piu@javnidug.gov.rsZahtev za izdavanje licence za vršenje procene vrednosti nepokretnosti sa Potvrdom o praktičnom radnom iskustvu na poslovima vršenja procena

(Propisan Pravilnikom o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci za vršenje procena vrednosti nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 35/2017))

Zahtev za izdavanje licence za vršenje procene vrednosti nepokretnosti sa Potvrdom o praktičnom radnom iskustvu na poslovima vršenja procena
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd