Преузмите информатор о раду:

PDF Информатор о раду Министарства финансија, јул 2017.

DOC Информатор о раду Министарства финансија, јул 2017.


PDF Захтев за приступ информацији од јавног значаја

PDF Извештај о раду Министарства финансија за 2016. годину

 

Извештаје о закљученим уговорима о јавним набавкама можете видети на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке: http://www.ujn.gov.rs/ci/izvestaji/izvestaji_ujn 


PDF Извештај о закљученим уговорима о јавним набавкама за период 1. јул-30. септембар 2012. године

 

PDF Извештај о закљученим уговорима о јавним набавкама за период 1април-30. јун 2012. године

PDF Извештај о закљученим уговорима о јавним набавкама за период 1. јануар-31. март 2012. године

PDF Извештај о закљученим уговорима о јавним набавкама за период 1. јануар-31. март 2011. године

PDF Извештај о закљученим уговорима о јавним набавкама за период 1април-30. јун 2011. године

PDF Извештај о закљученим уговорима о јавним набавкама за период 1. јул-30. септембар 2011. године

PDF Извештај о закљученим уговорима о јавним набавкама за период 1. октобар-31. децембар 2011. године

http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=9056