Саопштење

PDF Табела 1: Основни индикатори макроекономских кретања, 29.12.2017. године

PDF Табела 2. Примања и издаци буџета Републике Србије, према Закону о буџету,  29.12.2017. године

PDF Табела 3. Консолидовани биланс државе у периоду 2005. - 2017. године, 29.12.2017. године

PDF Табела 4. Консолидовани биланс државе по нивоима власти, јануар - новембар  2017. године, 29.12.2017. године

PDF Табела 5. Јавни дуг Републике Србије у периоду од 2000. године до 30.11.2017. године, 29.12.2017. године

PDF Табела 6. Упоредни преглед стања јавног дуга по националној методологији и по Мастрихт критеријумима на дан 30. новембар 2017. године, 29.12.2017. године

http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13526