Објашњење у вези са издавањем и књижењем рачуна (фактура) у папирном и електронском облику без употребе печата и потписаhttp://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13476