ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВА О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ
(КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ – ИЗБОР ФИРМИ)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРОЈЕКАТ ТЕХНИЧКЕ ПОМОЋИ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
У РЕФОРМИ КОРПОРАТИВНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА
ГРАНТ БР. TFOA2080, P154862
 
Назив задатка: Консултант за обуке у примени и коришћењу МСФИ, МСФИ за МСП и МСР;  организација догађаја и активности у циљу повећања разумевања и коришћења финансијског извештавања

Веза (према Плану набавке): RCFR/1/1.1/2016

Републици Србији обезбеђена су средства од стране Међународне банке за обнову и развој/Међународног удружења за развој (у даљем тексту: „Светска банка“), у својству администратора средстава донације обезбеђене у оквиру Програма за реформу рачуноводства и институционално јачање (REPARIS) (TF071151), у сврху финансирања Пројекта Техничке помоћи Републици Србији у реформи корпоративног финансијског извештавања, и део средстава биће употребљен за потребе набавке консултантских услуга.

Позив за достављање Изјаве о заинтересованости (консултантске услуге – избор фирми) -  Консултант за обуке у примени и коришћењу МСФИ, МСФИ за МСП и МСР;  организација догађаја и активности у циљу повећања разумевања и коришћења финансијског извештавања – до 15.1.2018. год.
http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13461