Закључак Одбора Владе за привреду и финансије

Јавни позив за учешће у јавној расправи са Програмом јавне расправе

Предлог стратегије за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2017–2020. године

Акциони план за спровођење Стратегије

Извештај о спроведеној јавној расправиhttp://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13162