Стратегија за решавање проблематичних кредита - резиме


Стратегија за решавање проблематичних кредита


Акциони план за спровођење стратегије за решавање проблематичних кредита


Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за III квартал 2015

Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за IV квартал 2015 и I квартал 2016. године

Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за II и III квартал 2016. године

Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за IV квартал 2016.  и I квартал 2017.године

Извештај Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита за II и III квартал 2017. године


English version


Нaрoднa Бaнкa Србиje je у склaду сa Стрaтeгиjoм зa рeшaвaњe прoблeмaтичних крeдитa усвojилa Акциони план за спровођење Стратегије за решавање проблематичних кредита.

Вишe дeтaљa пoглeдajтe нa линку:

http://www.nbs.rs/internet/latinica/55/npl/akcioni_plan.pdf

http://www.nbs.rs/internet/english/55/npl/action_plan.pdf


Позив на учешће у Јавном форуму до 20. маја 2016. године

Нацрт анализе постојећих препрека за продају проблематичних кредита у Србијиhttp://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=12048