Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > О МИНИСТАРСТВУ > Организационе јединице > Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније

Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Марко Јовановић - в.д. помоћника министра

Тел: : +381 11 202 12 46

Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније обавља послове: финансијског управљања уговорима у оквиру ИПА компонентe I и ИПА II; планирања, припреме и спровођења тендерских поступака у складу са правилима за спровођење јавних набавки Европске уније односно Практичним водичем за поступке закључења уговора за спољне активности Европске уније (у даљем тексту: ПРАГ), Приручником за твининг уговоре и Приручником за оквирне уговоре (БЕНЕФ 2013); потписивања уговора за пројекте финансиране у оквиру ИПА компоненте I  и ИПА II у име Републике Србије; спровођења и управљања уговорима и контроле   извршења уговорених обавеза; планирања потребе за средствима и плаћања уговарачима; контроле над свим пословима који су делегирани крајњим корисницима пројеката; обезбеђивања функционисања система за извештавање и информисање; пружања саветодавне помоћи другим органима државне управе у оквиру децентрализованог управљања фондовима Европске уније у Републици Србији у вези са прописима, правилима и процедурама за спровођење тендерског поступка и управљање уговорима који се финансирају у оквиру ИПА компоненте I  и ИПА II; правних послова у оквиру ИПА; контролног тела и спроводи првостепену контролу за пројекте финансиране у оквиру ИПА компоненте IIа и ИПА II; обавља друге послове у оквиру своје надлежности.

    У Сектору за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније обављају се послови у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1. Одељење за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима
2. Одељење за организацију поступка оцењивања понуда и уговарање
3. Одељење за финансијско управљање, финансијску контролу и рачуноводство
4. Одељење за контролу квалитета
5. Одељење за координацију хоризонталних и правних послова и ослобађање од ПДВ и царине у оквиру ИПА
6. Одељење за спровођење првостепене контроле пројеката финансираних из ИПА компоненте прекогранична и транснационална сарадња

За више информација погледајте Информатор о раду.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд