Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > О МИНИСТАРСТВУ > Организационе јединице > Сектор за интерну контролу и интерну ревизију

Сектор за интерну контролу и интерну ревизију
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Споменка Вирцбургер - в.д. помоћника министра

Тел: : +381 11 364 28 02
Факс: +381 11 364 28 01

Сектор за интерну контролу и интерну ревизију обавља послове централне јединице за хармонизацију, нормативне, студијско-аналитичке, управне, стручно-образовне и надзорне послове у области интерне финансијске контроле у јавном сектору, који се односе на: предлагање доношења, измена и допуна прописа из надлежности Министарства; утврђивање и развој методологије и стандарда финансијског управљања и контроле у јавном сектору у складу са међународним стандардима и најбољом праксом ЕУ у циљу обезбеђивања јединственог начина рада у Републици Србији; припрему приручника и упутстава; припрему програма и координације активности у организацији спровођења обуке руководилаца и запослених задужених за финансијско управљање и контролу; процена квалитета и анализа структуре система финансијског управљања и контрола; саветовања министра по питањима финансијског управљања и контроле у јавном сектору; консолидацију годишњих извештаја о активностима везаним за финансијско управљање и контроле у јавном сектору; утврђивање и развој методологије и стандарда рада интерне ревизије у јавном сектору у складу са међународним стандардима и најбољом праксом ЕУ у циљу обезбеђивања јединственог начина рада у Републици Србији; припрему приручника и кодекса струковне етике интерних ревизора; припрему програма и координације активности у организацији спровођења обуке интерних ревизора; организацију испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору; издавање сертификата овлашћеним интерним ревизорима у јавном сектору; вођење регистра овлашћених интерних ревизора у јавном сектору; вођење регистра повеља интерне ревизије у јавном сектору; спровођење надзора над усаглашеношћу начина организовања и рада интерних ревизора са прописима и упутствима; саветовања министра по питањима интерне ревизије у јавном сектору; организовање размене искустава у области финансијског управљања и контрола и интерне ревизије; консолидацију годишњих извештаја о раду интерне ревизије у јавном сектору; израду обједињеног извештаја о стању интерне ревизије и о активностима везаним за финансијско управљање и контроле у јавном сектору; сарадњу са другим државним органима и међународним и домаћим струковним институцијама и удружењима, као и други послови који спадају у делокруг Сектора.

У Сектору за интерну контролу и интерну ревизију обављају се послови у оквиру ужих унутрашњих јединица:

1. Одсек за хармонизацију финансијског управљања и контроле
2. Одсек за хармонизацију интерне ревизије

Послови Сектора за интерну контролу и интерну ревизију у циљу веће ефикасности и економичности реализују се у седишту Сектора са седиштем у Београду и у подручној јединици за Аутономну покрајину Војводину са седиштем у Новом Саду.

За више информација погледајте Информатор о раду.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд