Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > О МИНИСТАРСТВУ > Организационе јединице > Сектор за фискални систем

Сектор за фискални систем
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
др Драган Демировић - в.д. помоћника министра

Tел: +381 11 364 28 42
Факс: +381 11 364 28 43
E-адреса: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs

Сектор за фискални систем обавља нормативне послове који се односе на: припрему закона и других прописа којима се уређује порески систем и пореска политика, систем и политика осталих јавних прихода, нарочито пореза на добит правних лица, акциза, пореза на додату вредност, пореза на премије неживотних осигурања, пореза на доходак грађана, пореза на имовину, пореза на наслеђе и поклон, пореза на пренос апсолутних права, пореза на држање, ношење и употребу добара, доприноса за социјално осигурање, републичких административних такси и других јавних дажбина које се наплаћују за пружање јавних услуга, као и накнада за коришћење јавних добара, пореског поступка и пореске администрације, уређивање система производње и промета дувана и дуванских производа и система евидентирања промета преко фискалних каса, припрему решења за давање акцизних дозвола, припрему за закључивање међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања, као и давање стручних мишљења у примени прописа у овим областима, укључујући и прописе из области пореза на промет, студијско-аналитичке послове везане за нормативно регулисање наведених јавних дажбина, као и друге послове везане за уређивање и примену система и политике пореза и других јавних дажбина.

У Сектору за фискални систем обављају се послови у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:

1.  Одељење за индиректне порезе
2. Одељење за директне порезе
3. Одељење за непореске приходе и друге прописе

За више информација погледајте Информатор о раду.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд