Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Секретаријат
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Сузана Шулејић, Секретар Министарства финансија

Секретаријат Министарства обавља пословe од заједничког интереса за Министарство, и то: кадровске, финансијске и информатичке а који се односе на усмеравање, организовање и обједињавање рада сектора; припрему програма рада и извештаја о раду министарства и учешће у изради програма рада и извештаја о раду Владе; припрему одговора на посланичка питања упућена министру и Влади из надлежности министарства; израду општих аката који нису у делокругу рада сектора као и појединачних аката из надлежности Секретаријата; припрему предлога за постављења на положају и именовања представника министарства и Владе у органе управљања органа и институција а које именује Влада; израду нацрта и предлога правилника којима се утврђује унутрашње уређење и систематизација радних места Министарства и органа управе у саставу Министарства; израду решења којима се решава о појединим правима из радног односа државних службеника и намештеника у Министарству, нормативне послове из области људских ресурса као и друге нормативне послове из надлежности Министарства и органа управе у саставу Министарства; припрему програма стручног усавршавања у областима из надлежности Министарства; вођење евиденција и управљање базом података из области људских ресурса као и друге евиденције из области радних односа; планирање и извршење финансијског плана Министарства и припрему финансијског плана Министарства за текућу годину; обављање послова у вези стратешког планирања, статистичко-евиденционих, канцеларијских и организационих послова за потребе Министарства; старање о набавци опреме, стручне литературе и канцеларијског материјала; информатичке послове за потребе Министарства; послове у вези извештавања, финансијске контроле и управљања из делокруга Секретаријата, као и друге послове од интереса за Министарство.

У Секретаријату се обављају послови у оквиру следећих ужих унутрашњих јединица:
- Одсек за правне послове
- Одељење за људске ресурсе
- Одељење за стручно-оперативне послове
- Одељење за финансијске пословеЗа више информација погледајте Информатор о раду.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд