Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Закони > Закон о ревизији („Службени гласник РС”, број 62/13)

Закон о ревизији („Службени гласник РС”, број 62/13)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
ЗАКОН О РЕВИЗИЈИ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања

Члан 1.

Овим законом уређују се услови и начин обављања ревизије финансијских извештаја, обавезност ревизије, стручна оспособљеност лица и лиценце за обављање ревизије, давање и одузимање дозволе за рад друштвима за ревизију и самосталним ревизорима, надзор над обављањем ревизије, Комора овлашћених ревизора (у даљем тексту: Комора), оснивање и надлежности Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије, међународна сарадња са надлежним телима у области надзора, као и друга питања у вези са ревизијом.

Преузмите цео текст:

PDF Закон о ревизији

PDF Зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe зa oбaвљaњe рeвизиje

PDF Зaхтeв зa издaвaњe лицeнцe зa oбaвљaњe рeвизиje, сa пoтврдoм

PDF Зaхтeв зa прoдужeњe лицeнцe зa oбaвљaњe рeвизиje„Обавештавамо вас да је Закон о ревизији („Службени гласник РС”, број 62/13)  ступио на снагу 24. јула 2013. године.

1. Министарство финансија и привреде почев од 24. јула 2013. године издаје, продужава и одузима овлашћеним ревизорима лиценце за обављање ревизије.
Овлашћени ревизори, почев од 24. јула 2013. године, подносе Министарству финансија и привреде захтеве за издавање, односно продужење лиценце за обављање ревизије.

2. Комора овлашћених ревизора, почев од 24. јула 2013. године, води Регистар друштава за ревизију и самосталних ревизора.
Друштва за ревизију и самостални ревизори, почев од 24. јула 2013. године, подносе Комори овлашћених ревизора, захтеве за издавање извода и обавештења о промени података који се уписују у Регистар.”

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд