Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Документи > Извештаји > Смернице за примену непреференцијалних правила о пореклу робе

Смернице за примену непреференцијалних правила о пореклу робе
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Министарство финансија и привреде је израдило Смернице за примену непреференцијалних правила о пореклу, које одражавају ставове Републике Србије у оквиру СТО Програма хармонизације непреференцијалних правила о пореклу, које имају за циљ помоћ у тумачењу и примени непреференцијалних правила о пореклу. Намењене су за коришћење у поступку издавања уверења о домаћем пореклу робе, за робу која није обухваћена Прилогом 9 Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом („Службени гласник РС“, број 93/10).


Ове смернице састоје се од:

  • Уводних напомена које садрже правни основ за примену непреферeнцијалних правила о пореклу робе и њихов сажети опис;
  • Основних принципа којима се треба руководити приликом утврђивања домаћег непреференцијалног порекла робе;
  • Индикативне Листе (у даљем тексту: Листа) која садржи правила за стицање непреференцијалног порекла за све производе (Главе 1-97 Царинске тарифе, у даљем тексту: ЦТ) сврстане применом Конвенције о Хармонизованом систему назива и шифарских ознака робе Светске царинске организације (у даљем тексту: ХС) на нивоу тарифногброја, односно подброја. Напомене и допунска правила уз главе, као и основна правила у Листи, одражавају ставове Републике Србије у оквиру Програма хармонизације непреференцијалних правила о пореклу Светске трговинске организације.
Због свеобухватности, Листа садржи и производе за које су специфична правила за стицање порекла садржана у прилозима 8. и 9. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом („Службени гласник РС”, бр. 93/10). Ови производи у Листи су болдовани.

Ове смернице користе се као помоћно средство у сврху утврђивања домаћег непреференцијалног порекла за робу која није обухваћена Прилогом 9. Уредбе, а правни основ за утврђивање порекла је члан 34. Царинског закона.

Преузмите документ:

Смернице за примену непреференцијалних правила о пореклу робе


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд