Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Закони > Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Редакцијски пречишћен текст
 
ЗАКОН
о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
"Службени гласник РС", бр. 119 од 17. децембра 2012, 68 од 4. августа 2015, 113 од 17. децембра 2017.

Члан 1.

Овим законом уређују се рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, између привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, а у циљу спречавања неизмирења новчаних обавеза у року.*

Овим законом уређује се и регистровање фактура и других захтева за исплату, издатих од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници.**

Одредбе овог закона не примењују се на привредне субјекте над којима је отворен поступак стечаја, у складу са законом којим се уређује стечај, а у комерцијалним трансакцијама у којима су ови привредни субјекти дужници.

*Службени гласник РС, број 68/2015

**Службени гласник РС, број 113/2017


Преузмите документ:

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд