Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > PUBLIKACIJE > Stručna mišljenja > Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, oktobar 2011

Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, oktobar 2011
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 10, oktobar 2011.
ISSN 0354-3242

Sadržaj:


JAVNI PRIHODI

POREZI


Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara
Porez na premije neživotnih osiguranja

PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA

TAKSE

CARINE

IZBEGAVANjE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA


FISKALNE KASE

FINANSIRANjE LOKALNE SAMOUPRAVE

PODSETNIK


Preuzmite ceo dokument:

Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, oktobar 2011

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd