Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Документи > Извештаји > Инструкција у вези са применом царинског поступка на прекогранични промет електричне енергије и у вези са применом царинског и пореског поступка на промет електричне енергије преко административне линије са Аутономном покрајином Косово и Метохија (Број: 335-00-00107/2007-17)

Инструкција у вези са применом царинског поступка на прекогранични промет електричне енергије и у вези са применом царинског и пореског поступка на промет електричне енергије преко административне линије са Аутономном покрајином Косово и Метохија (Број: 335-00-00107/2007-17)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу чл. 11. и 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05 и 101/07), а у вези са чл. 110. и 111. Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 73/03, 61/05, 85/05 – др. закон и 62/06 – др. закон), Уредбом о царински дозвољеном поступању са царинском робом, пуштању царинске робе и наплати царинског дуга („Службени гласник РС”, бр. 127/03...26/09, 28/09 и 57/09) и Уредбом о извршавању Закона о порезу на додату вредност на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244 („Службени гласник РС”, број 15/05),

министар финансија доноси

ИНСТРУКЦИЈУ

У вези са применом царинског поступка на прекогранични промет електричне енергије и у вези са применом царинског и пореског поступка на промет електричне енергије преко административне линије са Аутономном покрајином Косово и Метохија

Доношењем Закона о енергетици („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 84/2004) и Споразума о оснивању енергетске заједнице југоисточне Европе („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 62/2006), дошло је до либерализације тржишта електричне енергије у Републици Србији, тако да послове оператора преносног система и тржишта електричне енергије у Републици Србији обавља ЈП „Електромрежа Србије” (у даљем тексту: ЈП ЕМС), а остале енергетске делатности на енергетском тржишту Републике Србије могу обављати и други привредни субјекти (у даљем тексту: лиценцирани учесник), на основу лиценце за обављање енергетске делатности коју издаје Агенција за енергетику Републике Србије.


Преузмите цео документ:

PDF Инструкција у вези са применом царинског поступка на прекогранични промет електричне енергије и у вези са применом царинског и пореског поступка на промет електричне енергије преко административне линије са Аутономном покрајином Косово и Метохија

PDF Образац П1
PDF Образац П2

PDF Образац 1: Извештај о увозу електричне енергије
PDF Образац 2: Извештај о извозу електричне енергије
PDF Образац 3: Извештај о транзиту електричне енергије
PDF Образац 4 : Извештај о допреми електричне енергије са АПКМ
PDF Образац 5 : Извештај о отпреми електричне енергије на АПКМ
PDF Образац 6: Извештај о транзиту електричне енергије са АПКМ преко Републике ван АПКМ у иностранство
PDF Образац 7: Извештај о транзиту електричне енергије из иностранства преко Републике ван АПКМ на АПКМ

PDF Образац Е1: Евиденција увоза електричне енергије
PDF Образац Е2: Евиденција извоза електричне енергије
PDF Образац Е3: Евиденција транзита електричне енергије
PDF Образац Е4: Евиденција допремe електричне енергије са АПКМ
PDF Образац Е5: Евиденција отпремe електричне енергије на АПКМ
PDF Образац Е6: Евиденција транзита електричне енергије са АПКМ преко Републике ван АПКМ у иностранство
PDF Образац Е7: Евиденција транзита електричне енергије из иностранства преко Републике ван АПКМ на АПКМbullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд