Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Zakoni > Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, „AIK BANKA” a.d. Beograd i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad („Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 30/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, „AIK BANKA” a.d. Beograd i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad („Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 30/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
ZAKON
o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, „AIK BANKA” a.d. Beograd i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad
"Službeni glasnik RS", br. 142 od 25. decembra 2014, 30 od 20. aprila 2018.

*Službeni glasnik RS, broj 30/2018

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad (u daljem tekstu: Zajmoprimac) po osnovu kredita za održavanje tekuće likvidnosti odobrenim od strane OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog u američkim dolarima, u iznosu do 20.000.000 američkih dolara (slovima: dvadesetmiliona američkih dolara) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova; Banca Intesa a.d. Beograd u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog u američkim dolarima, u iznosu do 30.000.000 američkih dolara (slovima: tridesetmiliona američkih dolara) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova; Banca Intesa a.d. Beograd u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog u američkim dolarima, u iznosu do 20.000.000 američkih dolara (slovima: dvadesetmiliona američkih dolara) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova; Banca Intesa a.d. Beograd u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog u američkim dolarima, u iznosu do 20.000.000 američkih dolara (slovima: dvadesetmiliona američkih dolara) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova; OTP banka Srbija a.d. Novi Sad u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog u američkim dolarima, u iznosu do 8.235.294,10 američkih dolara (slovima: osammilionadvestotinetrideset pethiljadadvestotinedevedesetčetiri 10/100 američkih dolara) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova; "AIK BANKA” a.d. Beograd u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog u američkim dolarima, u iznosu do 20.000.000 američkih dolara (slovima: dvadesetmiliona američkih dolara) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova; UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog u američkim dolarima, u iznosu do 30.000.000 američkih dolara (slovima: tridesetmiliona američkih dolara) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog u američkim dolarima, u iznosu do 40.000.000 američkih dolara (slovima: četrdesetmiliona američkih dolara) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova.

*Službeni glasnik RS, broj 30/2018

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, „AIK BANKA” a.d. Beograd i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad („Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 30/2018) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd