Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Правилник о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 88/2009, 47/2010, 21/2011, 43/2013, 104/2013, 67/2017, 101/2017, 23/2018, 72/2018 и 18/2019) − пречишћен текст утврдила редакција Службеног гласника

Правилник о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа („Службени гласник РС“, бр. 88/2009, 47/2010, 21/2011, 43/2013, 104/2013, 67/2017, 101/2017, 23/2018, 72/2018 и 18/2019) − пречишћен текст утврдила редакција Службеног гласника
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 167. став 4. тачка 2, члана 169п став 7, члана 169с став 3. и члана 169т став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07 и 20/09) и члана 15. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05 и 101/07), на предлог директора Пореске управе,
Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК
о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија* – Пореска управа
„Службени гласник РС“, бр. 88 од 28. октобра 2009, 47 од 13. јула 2010, 21 од 29. марта 2011, 43 од 17. маја 2013, 104 од 27. новембра 2013, 67 од 7. јула 2017, 101 од 10. новембра 2017, 23 од 23. марта 2018, 72 од 28. септембра 2018, 18 од 15. марта 2019.
*Службени гласник РС, број 104/2013

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником уређују се: плате, односно висина основног и додатног коефицијента, платне групе, платни разреди за звања пореских службеника, висина додатног коефицијента за намештенике у Пореској управи; врсте, поступак доделе признања и висина новчаних награда пореским службеницима и намештеницима за изузетно остварене резултате у раду, критеријуми на основу којих се врши увећање* ** плате пореских службеника и намештеника и висина увећања* ** плате* као и** поступак ** одобравања солидарне помоћи пореским службеницима и намештеницима.bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд