Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Сл. гласник РС“, бр. 19 од 14. марта 2018. год.)

Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Сл. гласник РС“, бр. 19 од 14. марта 2018. год.)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 6. став 7, члана 41. став 5, члана 47. ст. 6. и 7, члана 56, члана 71. став 10. и члана 73. став 7. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, број 113/17),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК
о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма
"Службени гласник РС", број 19 од 14. марта 2018.

Члан 1.

Овим правилником, као методологија за извршавање послова које обвезник врши у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, број 113/17 – у даљем тексту: Закон), прописују се: начин и разлози на основу којих обвезник сврстава странку, пословни однос, услугу коју пружа у оквиру своје делатности или трансакцију у категорију ниског ризика од прања новца и финансирања тероризма; начин на који обвезник доставља Управи за спречавање прања новца (у даљем тексту: Управа) податке из члана 47. ст. 1–4. Закона; начин и разлози када обвезник за одређену странку није дужан да Управи пријави готовинску трансакцију у износу од 15.000 евра или више у динарској противвредности; начин вршења унутрашње контроле, чувања и заштите података, вођења евиденција и стручног образовања, оспособљавања и усавршавања запослених код обвезника; листа држава које имају стратешке недостатке у области спречавања прања новца и финансирања тероризма; начин достављања података и информација Управи на основу члана 71. Закона у циљу анализе ефикасности и делотворности система за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма и начин достављања података, информација и документације од стране обвезника на захтев Управе на основу члана 73. Закона.

Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Сл. гласник РС“, бр. 19 од 14. марта 2018. год.)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд