Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Правилник о врстама услуга по основу којих нерезидентно правно лице остварује приход који се опорезује порезом по одбитку („Сл. гласник РС“, бр. 18 од 9. марта 2018. год.)

Правилник о врстама услуга по основу којих нерезидентно правно лице остварује приход који се опорезује порезом по одбитку („Сл. гласник РС“, бр. 18 од 9. марта 2018. год.)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 40. став 16. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15 и 113/17),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК
о врстама услуга по основу којих нерезидентно правно лице остварује приход који се опорезује порезом по одбитку
"Службени гласник РС", број 18 од 9. марта 2018.

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују врсте услуга из члана 40. став 1. тачка 5) Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15 и 113/17 – у даљем тексту: Закон), по основу којих нерезидентно правно лице, осим нерезидентног правног лица из јурисдикције са преференцијалним пореским системом, остварује приход од резидентног правног лица, који се опорезује порезом по одбитку, и то:

1) услуге истраживања тржишта;

2) рачуноводствене и ревизорске услуге;

3) друге услуге из области правног и пословног саветовања.

Приход нерезидентног правног лица по основу услуга из става 1. овог члана опорезује се независно од места њиховог пружања или коришћења, односно места где ће бити пружене или коришћене.

Правилник о врстама услуга по основу којих нерезидентно правно лице остварује приход који се опорезује порезом по одбитку („Сл. гласник РС“, бр. 18 од 9. марта 2018. год.) 


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд