Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора („Сл. гласник РС“, бр. 88/2015 и 16/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора („Сл. гласник РС“, бр. 88/2015 и 16/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 8. став 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 68/15),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК
о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку  и преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора

"Службени гласник РС", бр. 88 од 23. октобра 2015, 16 од 5. марта 2018.

*Службени гласник РС, број 16/2018

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин и поступак вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/17 – у даљем тексту: Закон), између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници, као и између субјеката јавног сектора.

Овим правилником се, у смислу члана 8. став 2. Закона, ближе прописује начин и поступак преузимања података о измиреним и неизмиреним обавезама субјеката јавног сектора – јавних предузећа и друштава капитала чији су оснивачи јавна предузећа, које ти субјекти достављају кроз информациони систем Министарства финансија – Управе за трезор (у даљем тексту: Управа за трезор), од стране Министарства финансија – Одељења за буџетску инспекцију, у циљу спровођења надзора из члана 2. овог правилника.

*Службени гласник РС, број 16/2018

Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката у којима су субјекти јавног сектора дужници и између субјеката јавног сектора, као и о начину и поступку достављања и преузимања података о преузетим обавезама субјеката јавног сектора, ради вршења тог надзора  („Сл. гласник РС“, бр. 88/2015 и 16/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд