Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Javne rasprave > Nacrt zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara – javna rasprava od 3. januara do 28. februara 2018, rok produžen do 20. marta

Nacrt zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara – javna rasprava od 3. januara do 28. februara 2018, rok produžen do 20. marta
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
OBAVEŠTENjE O ODRŽAVANjU OKRUGLOG STOLA NA TEMU NACRTA ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

Prezentacija i javna rasprava o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara u formi okruglog stola održaće se u utorak 20. marta 2018. godine, u vremenu od 14h-16h, u prostorijama Regionalne privredne komore Novi Sad, Narodnog fronta 10, Novi Sad.

OBAVEŠTENjE O ODRŽAVANjU OKRUGLOG STOLA NA TEMU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

Prezentacija i javna rasprava o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara u formi okruglog stola, održaće se, u četvrtak 1. februara 2018. godine, sa početkom u 12h, u prostorijama Privredne komore Srbije, Resavska 13-15, Beograd.


Nacrt zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

Prilog 5

Prilog 6

Prilog 7

Prilog 8

Prilog 9

Prilog 10

Prilog 11

Prilog 12

Prilog 13

Prilog 14

Prilog 15

Prilog 16

Prilog 17

Obrazloženje

Zaključak o sprovođenju javne rasprave

Program javne rasprave

Odbor za privredu i finansije doneo je Zaključak 05 Broj: 011-1623/2018 od 21. februara 2018. godine, kojim je izvršena izmena Zaključka 05 Broj: 011-13022/2017 od 27. decembra 2017. godine, kojim je izmenjen je rok za sprovođenje javne rasprave – isti je produžen do 5. marta 2018. godine.

Program o izmenama Programa javne rasprave o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Odbor za privredu i finansije doneo je Zaključak 05 Broj: 011-2207/2018 od 15. marta 2018. godine, kojim je izvršena izmena Zaključka 05 Broj: 011-1623/2018 od 21. februara 2018. godine, kojim je izmenjen rok za sprovođenje javne rasprave – isti je produžen do 20. marta 2018. godine.

Program o izmenama Programa javne rasprave o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Poziv za učešće u javnoj raspravi

Obrazac – primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt zakona o naknadma

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd