Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Јавне расправе > Нацрт закона о накнадама за коришћење јавних добара – јавна расправа од 3. јануара до 28. фебруара 2018, рок продужен до 20. марта

Нацрт закона о накнадама за коришћење јавних добара – јавна расправа од 3. јануара до 28. фебруара 2018, рок продужен до 20. марта
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ОКРУГЛОГ СТОЛА НА ТЕМУ НАЦРТА ЗАКОНА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Презентација и јавна расправа о Нацрту закона о накнадама за коришћење јавних добара у форми округлог стола одржаће се у уторак 20. марта 2018. године, у времену од 14h-16h, у просторијама Регионалне привредне коморе Нови Сад, Народног фронта 10, Нови Сад.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ОКРУГЛОГ СТОЛА НА ТЕМУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

Презентација и јавна расправа о Нацрту закона о накнадама за коришћење јавних добара у форми округлог стола, одржаће се, у четвртак 1. фебруара 2018. године, са почетком у 12h, у просторијама Привредне коморе Србије, Ресавска 13-15, Београд.


Нaцрт зaкoнa o нaкнaдaмa зa кoришћeњe jaвних дoбaрa

Прилoг 1

Прилoг 2

Прилoг 3

Прилoг 4

Прилoг 5

Прилoг 6

Прилoг 7

Прилoг 8

Прилoг 9

Прилoг 10

Прилoг 11

Прилoг 12

Прилoг 13

Прилoг 14

Прилoг 15

Прилoг 16

Прилoг 17

Oбрaзлoжeњe

Зaкључaк o спрoвoђeњу jaвнe рaспрaвe

Прoгрaм jaвнe рaспрaвe

Одбор за привреду и финансије донео је Закључак 05 Број: 011-1623/2018 од 21. фебруара 2018. године, којим је извршена измена Закључка 05 Број: 011-13022/2017 од 27. децембра 2017. године, којим је измењен је рок за спровођење јавне расправе – исти је продужен до 5. марта 2018. године.

Програм о изменама Програма јавне расправе о Нацрту закона о накнадама за коришћење јавних добара

Одбор за привреду и финансије донео је Закључак 05 Број: 011-2207/2018 од 15. марта 2018. године, којим је извршена измена Закључка 05 Број: 011-1623/2018 од 21. фебруара 2018. године, којим је измењен рок за спровођење јавне расправе – исти је продужен до 20. марта 2018. године.

Програм о изменама Програма јавне расправе о Нацрту закона о накнадама за коришћење јавних добара

Пoзив зa учeшћe у jaвнoj рaспрaви

Oбрaзaц – примeдбe, прeдлoзи и сугeстиje нa Нaцрт зaкoнa o нaкнaдмa

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о накнадама за коришћење јавних добара


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд