Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Правилник о Списку корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС”, бр. 118 од 28. децембра 2017. год)

Правилник о Списку корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС”, бр. 118 од 28. децембра 2017. год)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 8. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испрaвка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК
о Списку корисника јавних средстава
"Службени гласник РС", број 118 од 28. децембра 2017.

Члан 1.

Овим правилником утврђује се Списак корисника јавних средстава, у оквиру којег су посебно евидентирани директни и индиректни корисници средстава буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање, јавне агенције, организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама или су контролисане од стране државе, као и други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, на основу података Агенције за привредне регистре, односно одговарајућег регистра, као и корисници јавних средстава који нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора, а припадају јавном сектору.

Правилник  о Списку корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС”, бр. 118 од 28. децембра 2017. год)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд