Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija

Početna > Propisi > Zakoni > Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Sl. glasnik RS", br. 113/2017 od 17. decembra 2017. god.)

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Sl. glasnik RS", br. 113/2017 od 17. decembra 2017. god.)
Verzija za štampu Pošalji prijatelju
I. OPŠTI DEO
   
Član 1.

    Ovim zakonom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2018. godinu, njegovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Sl. glasnik RS", br. 113/2017 od 17. decembra 2017. god.)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd