Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Архива > Архива прописа > Архива прописа - јавне расправе

Архива прописа - јавне расправе
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, април 2018.

Образложење Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, април 2018.


Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, април 2018.

Образложење Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, април 2018.

Преглед одредаба Закона o пореском поступку и пореској администрацији које се мењају, односно допуњују, април 2018Прoгрaм Eкoнoмских рeфoрми 2016-2018. гoдинa Пoглaвљa 4. и 5. Рaднa вeрзиja

Jaвни пoзив зa дoстaвљaњe кoмeнтaрa и сугeстиjaНацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, децембар 2017.

Образложење са прегледом одредаба Закона о порезу на добит правних лица које се мењају, односно допуњују
У Министарству финансија тренутно су у изради подзаконска акта из области акциза. Имајући у виду значај истих, како за пословање привредних субјеката, тако и за фискални интерес Републике Србије, министарство објављује Радне верзије следећих подзаконских аката:

Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића, 10.08.2017.
Образац АМ  - К
Образац ЗАМ - ЦА
Образац ЗАМ - K


Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза, 10.08.2017.

Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина, 10.08.2017.

Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини, начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве, 10.08.2017.
Образац ПП ОА

Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу, 10.08.2017.
Образац ПП ОАЕЛ

Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о садржини, врсти података и начину вођења регистра произвођача алкохолних пића., 10.08.2017.


Сугестије и примедбе могу се доставити у електронској форми на е-маил: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs, најкасније до 10.08.2017. године, до краја радног времена.Закључак Одбора Владе за привреду и финансије

Јавни позив за учешће у јавној расправи са Програмом јавне расправе

Предлог стратегије за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2017–2020. године

Акциони план за спровођење Стратегије

Извештај о спроведеној јавној расправиНaцрт зaкoнa o финaнсирaњу лoкaлнe сaмoупрaвe

Образложење Нaцртa зaкoнa o финaнсирaњу лoкaлнe сaмoупрaвe

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о финансирању локалне самоуправе

Програм jaвне рaспрaве o Нaцрту зaкoнa o финaнсирaњу лoкaлнe сaмoупрaвe

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о финансирању локалне самоуправеЈавна расправа - Нацрт закона о уређењу професије проценитеља вредности непокретности

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о уређењу професије проценитеља вредности непокретностиЈавна расправа - Нацрт закона о изменама и допунама Закона о хипотеци, 30.12.2014. године

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о хипотециЈавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности, 1.8.2014. године

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности, 2.9.2014. годинеJавнa расправa о Нацрту закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, 26.12.2014. године

Извештај о спроведеној јавној расправи, 19.1.2015. годинеJавнa расправa о Нацрту закона о осигурању депозита, 26.12.2014. године

Jавнa расправa о Нацрту закона о Агенцији за осигурање депозита, 26.12.2014. године


Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о финансирању локалне самоуправе

Програм јавне расправе

Образац учешћа у јавној расправи

 Нацрт закона о финансирању локалне самоуправе

Образложење Нацрта закона о финансирању локалне самоуправе
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд