Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Архива > Архива прописа > Архива подзаконских аката - царине

Архива подзаконских аката - царине
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Царинска тарифа

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину („Сл. гласник РС“, бр. 109 од 5. децембра 2017. год.)

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 97/2016 и 17/2017) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 17/2017)
 

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 97/16 од 7. децембра 2016. године)

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2016. годину – пречишћен текст утврдило Министарство финансија (“Службени гласник РС”, бр. 98/15 и 50/16)

Уредба о допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2016. годину („Сл. гласник РС“, бр. 50 од 3.6.2016. год.)

Уредбa о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 130/14, 143/14 и 43/15, пречишћен текст)

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину

Уредбa о изменама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 143/14)

Уредбa о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 130/14 и 143/14, пречишћен текст)

Уредбa о изменама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 43/15)

Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину ("Службени гласник РС" бр. 64/14)

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину („Службени гласник РС“, бр. 107/13, 117/13, 64/14 и 73/14)

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину („Службени гласник РС“, бр. 107/13 и 117/13)

Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину ("Службени гласник РС" бр. 73/14)

Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину („Службени гласник РС“, бр. 119/13)

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину („Службени гласник РС“, број 107/13)

 Уредба о изменама и допуни Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2013. годину, „Службени гласник РС“ број 29/13

  Уредба о усклађивању номенклатуре царинске тарифе за 2013. годину, („Службени гласник РС“ број 115/12)

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2013. годину, „Службени гласник РС“ број 115/12 i 29/13, пречишћен текстЗаштита права интелектуалне својине на граници

Уредба о условима и начину примене мера за заштиту права интелектуалне својине на граници („Службени гласник РС“ број 86/10)

Прилог 1

Прилог 2Царинске дажбине

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2018. години
(„Службени гласник РС“, бр. 115/17 и 23/18) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија


Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2018. години
(„Службени гласник РС“, бр. 115/17)


Уредба о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина, („Службени гласник РС“ број 48/10 и 74/11)

Уредба о допуни Уредбе о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина, („Службени гласник РС“ број 63/2013)Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу ("Службени гласник РС", бр. 28/15, 57/15, 113/15, 60/16, 80/16 и 108/16) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
 
Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу – пречишћен текст утврдило Министарство финансија („Службени гласник РСˮ, бр.  28/15, 57/15, 113/15 и 60/16)Одлукa о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2016. години („Службени гласник  РСˮ, број 105/15)

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2015. години ("Службени гласник РС", број140/14)

Одлука о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производа, пречишћен текст утврдило Министарство финансија („Службени гласник РС” бр. 27/10, 97/11 и 105/15)

Одлукa о измени Oдлуке о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производа („Службени гласник РС” број 105/15)

Одлука о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производa , „Службени гласник РС“ број 27/10 и 97/11

Одлука о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производа, „Службени гласник РС“ број 27/10


Одлукa о измени одлуке о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине („Службени гласник РСˮ, број 143/14)

Одлука о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине  („Службени гласник РСˮ, бр. 124/12 и 106/13)

Одлука o одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине („Службени гласник РС”, бр.124/12)

Одлука о условима и начину за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбинa, „Службени гласник РС“ број 27/10, 51/10, 88/10, 25/11 и 46/13; пречишћен текст

Одлука о изузимању одређене робе од плаћања царинских дажбина („Службени гласник РС“ број 91/12)Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2014. години („Службени гласник РСˮ, број 106/13)

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2013. години („Службени гласник РС“ број 120/12, 25/13 и 34/13; пречишћен текст)

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2013. години („Службени гласник РС“ број 120/12)

Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2013. години („Службени гласник РС“ број 34/12)

Одлука о врсти, висини и начину плаћања накнада за услуге царинског органа („Службени гласник РС“ број 83/10)Декларације и други обрасци
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017, 69/2017 и 83/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника  

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017, 46/2017 и 69/2017 ) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника  

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС", бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016, 8/2017 и 46/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника  

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника („Службени гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016, 79/2016 и 8/2017)

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника („Службени гласник РС“, бр. 7/2015, 45/2015, 56/2015, 88/2015, 33/2016, 73/2016 и 79/2016)

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку „Службени гласник РС“ број 29/10
Обрасци (.zip)

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку,  „Службени гласник Републике Србије” бр. 7/15
Прилог 1: Јединственa царинскa исправa (ЈЦИ)
Прилог 2: Додатни образац ЈЦИ (ЈЦИ БИС)
Прилог 3: Образац ЈЦИ за штампање из компјутерског система
Прилог 4: Додатни образац ЈЦИ за штампање из компјутерског система
Прилог 5: Попуњавање јединствене царинске исправе
Прилог 6: Означавање рубрика образаца из прилога 1. и 2. које морају бити видљиве приликом самокопирања
Прилог 7: Oзначавање рубрика образаца из прилога 3. и 4. које морају бити видљиве приликом самокопирања
Прилог 8: Кодекс шифара за попуњавање исправа у царинском поступку
Прилог 9: Електронска транзитна декларација
Прилог 10: Додатне шифре за нови компјутеризовани транзитни систем
Прилог 11: Транзитни пратећи документ
Прилог 12: Списак наименовања
Прилог 13: Транзитни/сигурносни пратећи документ (ТСПД)
Прилог 14: Транзитни/сигурносни списак наименовања (ТССН)
Прилог 15: Резервни поступак за поступак транзитa
Прилог 16: Улазна и излазна сажета декларација
Прилог 17: Сигурносни и безбедносни документ (СБД)
Прилог 18: Сигурносни и безбедносни списак наименовања
Прилог 19: Начин попуњавања рубрика Сажете декларације за привремени смештај
Прилог 20: Образац Декларације о царинској вредности (ДЦВ)
Прилог 21: Додатни образац Декларације о царинској вредности (ДЦВ БИС)
Прилог 22: Коришћење сета обрасца Декларације о царинској вредности
Прилог 23: Списак пошиљке
Прилог 24: Начин попуњавања рубрика Списка пошиљке
Прилог 25: Захтев и одобрење за царинске поступке са економским дејством
Прилог 26: Начин попуњавања Захтева за издавање одобрења за коришћење царинског поступка са економским дејством
Прилог 27: Сажета декларација за привремени смештај
Прилог 28: Обавештење о транзиту
Царински дозвољено поступањеУредба о изменама и допунама Уредбе о царински дозвољеном поступању са робом („Службени гласник РС“, број 44/2016)

Уредбa o допуни Уредбе о царински дозвољеном поступању са робом („Службени гласник РС“, број 95/2015)

Уредбa о царински дозвољеном поступању са робом („Службени гласник РС“, број 93/10, 63/13 и 145/14, пречишћен текст)

Уредба о царински дозвољеном поступању са робом, „Службени гласник РС“ број 93/2010
Прилози (.zip)Одлука о седишту Управе царина, оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и реферата („Службени гласник РС“, бр. 136/ 2014, 65/ 2015, 16/2016 и 102/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Уредба о посебним условима за вршење промета робе са Aутономном покрајином Косово и Метохија ("Службени гласник РС" број 86/10)

Правилник о начину употребе и трајању службене одеће овлашћених и других царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 113/2007 и 58/2010) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о изгледу службеног одела царинских службеника („Службени гласник РС“, бр. 8/2006, 94/2006, 25/2009, 30/2012 и 5/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Сл. гласник РС“, бр. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014, 112/2014, 6/2015, 15/2015, 24/2015, 33/2015, 45/2015, 36/2016, 44/2016, 59/2016, 95/2016, 7/2017, 17/2017, 46/2017, 96/2017, 101/2017 и 108/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Сл. гласник РС“, бр. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014, 112/2014, 6/2015, 15/2015, 24/2015, 33/2015, 45/2015, 36/2016, 44/2016, 59/2016, 95/2016, 7/2017, 17/2017, 46/2017, 96/2017 и 101/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Сл. гласник РС“, бр. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014, 112/2014, 6/2015, 15/2015, 24/2015, 33/2015, 45/2015, 36/2016, 44/2016, 59/2016, 95/2016, 7/2017, 17/2017, 46/2017 и 96/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Службени гласник РС“, бр. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014, 112/2014, 6/2015, 15/2015, 24/2015, 33/2015, 45/2015, 36/2016, 44/2016, 59/2016, 95/2016, 7/2017, 17/2017 и 46/2017) – пречишћен текст утврдила редакција Службеног гласника 

Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака ("Службени гласник РС", бр. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011,  94/2011, 54/2012, 12/2013,  18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014, 112/2014, 6/2015, 15/2015, 24/2015, 33/2015, 45/2015, 36/2016, 44/2016, 59/2016 и 95/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака ("Службени гласник РС", бр. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011,  94/2011, 54/2012, 12/2013,  18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014, 112/2014, 6/2015, 15/2015, 24/2015, 33/2015, 45/2015, 36/2016, 44/2016, 59/2016, 95/2016 и 7/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Одлука о врсти, висини и начину плаћања накнада за услуге царинског органа  („Службени гласник РС“, бр. 113 од 20. децембра 2013. год.)

Одлука о седишту Управе царина, оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и реферата („Службени гласник РС“, бр. 136/2014, 65/2015 и 16/2016) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Службени гласник РС“, бр. 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011, 94/2011, 54/2012, 12/2013, 18/2013, 56/2013, 76/2013, 104/2013, 24/2014, 55/2014, 64/2014, 112/2014, 6/2015, 15/2015, 24/2015, 33/2015, 45/2015, 36/2016, 44/2016, 59/2016, 95/2016, 7/2017 и 17/2017) – пречишћен текст утврдила редакција Службеног гласника

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд