Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Уредба о начину и поступку продаје акција банака које су у власништву Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 42 од 4. маја 2017. год.)

Уредба о начину и поступку продаје акција банака које су у власништву Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 42 од 4. маја 2017. год.)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 48. став 4. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 112/15 и 108/16) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ
о начину и поступку продаје акција банака које су у власништву Републике Србије
"Службени гласник РС", број 42 од 4. маја 2017.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет регулисања

Члан 1.

Овом уредбом уређује се начин и поступак продаје aкција из члана 48. став 2. тач. 2) и 3) Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 112/15 и 108/16 – у даљем тексту: Закон).

Уредба о начину и поступку продаје акција банака које су у власништву Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 42 од 4. маја 2017. год.)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд