Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства („Службени гласник РС“, бр. 13 од 24. фебруара 2017. год.)

Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства („Службени гласник РС“, бр. 13 од 24. фебруара 2017. год.)
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Члан 1.

Овим правилником прописује се начин и поступак обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства (у даљем тексту: систем девизног консолидованог рачуна трезора), корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и других корисника јавних средстава који су укључени у систем девизног консолидованог рачуна трезора (у даљем тексту: корисници јавних средстава), који плаћања и наплату у девизама обављају преко девизних подрачуна (у даљем тексту: подрачун) који се воде код Министарства финансија – Управе за трезор (у даљем тексту: Управа), осим код рачуна чији се промет евидентира на групама 920 и 921.

Овим правилником прописује се и начин евидентирања девизних плаћања и наплате које корисници јавних средстава врше преко девизних рачуна отворених код Народне банке Србије, или код овлашћених банака у складу са законом којим се уређује буџетски систем и законом којим се уређује девизни систем.

Подрачуни система девизног консолидованог рачуна трезора прописани су правилником којим се уређују подрачуни система консолидованог рачуна трезора који се воде код Управе.

Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства („Службени гласник РС“, бр. 13 од 24. фебруара 2017. год.)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд