Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 70/2014, 19/2015, 83/2015 и 13/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 70/2014, 19/2015, 83/2015 и 13/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 64. став 4. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11 и 88/13) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о евиденцији непокретности у јавној својини

"Службени гласник РС", бр. 70 од 9. јула 2014, 19 од 20. фебруара 2015, 83 од 3. октобра 2015, 13 од 24. фебруара 2017.

Члан 1.

Овом уредбом прописује се садржина и начин вођења евиденције о стању, вредности и кретању непокретности у јавној својини коју воде корисници и носиоци права коришћења, рокови за достављање података Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије (у даљем тексту: Дирекција) и начин вођења јединствене евиденције непокретности у јавној својини, коју води Дирекција.

Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 70/2014, 19/2015, 83/2015 и 13/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Уредба о изменама Уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 13/2017)


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд