Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Уредба о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2017” („Службени гласник РС“, бр. 8/2017 и 12/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2017” („Службени гласник РС“, бр. 8/2017 и 12/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 2. став 2. Закона о издавању доплатне поштанске марке („Службени гласник РС”, број 61/05) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2017”

"Службени гласник РС", бр. 8 од 3. фебруара 2017, 12 од 22. фебруара 2017.

Члан 1.

На поштанске пошиљке у унутрашњем поштанском саобраћају, осим на пошиљке новина и часописа, плаћа се доплатна поштанска марка „КРОВ 2017” од 10. до 26. априла 2017. године.

Марка из става 1. овог члана издаје се у тиражу од 1.500.000 комада, у апоену у висини од 10 динара.

*Службени гласник РС, број 12/2017

Уредба о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2017” („Службени гласник РС“, бр. 8/2017 и 12/2017) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Уредба о измени Уредбе о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2017“ („Службени гласник РС“, бр. 12/2017)

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд