Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу ("Службени гласник РС", бр. 28/15, 57/15, 113/15, 60/16, 80/16 и 108/16) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу ("Службени гласник РС", бр. 28/15, 57/15, 113/15, 60/16, 80/16 и 108/16) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 30. став 6. Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 111/12) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),
Влада доноси

ОДЛУКУ
о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
"Службени гласник РС", бр. 28 од 20. марта 2015, 57 од 29. јуна 2015, 113 од 30. децембра 2015, 60 од 30. јуна 2016, 80 од 30. септембра 2016, 108 од 29. децембра 2016.

1. Овом одлуком прописују се услови за смањење царинских дажбина на увоз живих говеда из тарифне ознаке 0102 29 49 00 Царинске тарифе и живих свиња из тарифне ознаке 0103 91 10 00 Царинске тарифе, пореклом из земаља чланица Европске уније.

*Службени гласник РС, број 108/2016

Одлука о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу ("Службени гласник РС", бр. 28/15, 57/15, 113/15, 60/16, 80/16 и 108/16) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд