Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


За буџет Европске уније
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
сумње на почињену неправилност или превару у управљању, спровођењу и/или коришћењу новчаних средстава Европске уније могу се пријавити:

на електронску адресу 
afcos.serbia@mfin.gov.rs
и/или Европске канцеларије за борбу против превара (ОЛАФ)
https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_en

или поштом на адресу
Министарство финансија Републике Србије
Сектор за контролу јавних средстава
Кнеза Милоша 20
11000 Београд

и/или поштом на адресу
European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

Неправилност значи свако кршење неке одредбе важећих правила и уговора које је последица поступка или пропуста пословног субјекта, а које као последицу има или би могло да има, то да је општи буџет Европске уније задужен неоправданом трошковном ставком.

Превара значи свака намерна радња или пропуст који се односи на: употребу или представљање лажних, нетачних или непотпуних тврдњи или докумената, што као последицу има противправно присвајање или задржавање новчаних средстава из општег буџета Европске уније, односно из буџета којима управљају Унија или неко друго тело у њено име, необелодањивање информације супротно одређеној обавези које има исте последице или противправно коришћење таквих новчаних средстава за потребе различите од оних за које су првобитно одобрена.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд