Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Закони > Закон о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Сл. гласник РС“, бр. 108/2016 и 113/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Закон о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Сл. гласник РС“, бр. 108/2016 и 113/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
Редакцијски пречишћен текст

ЗАКОН
о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ
"Службени гласник РС", бр. 108 од 29. децембра 2016, 113 од 17. децембра 2017.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом уређују се услови, начин и поступак регулисања обавеза по основу неисплаћене девизне штедње грађана коју су до 27. aприла 1992. године положили:

1) држављани бивших република СФРЈ, осим Републике Србије, код банака са седиштем на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ;

2) држављани Републике Србије код филијала банака са седиштем на територији Републике Србије, а које су се налазиле на територијама бивших република СФРЈ.

Обавезе из става 1. овог члана односе се на остваривање појединачних права држављана из става 1. овог члана.

Обавезе из става 1. овог члана односе се и на наследнике држављана из тог става.

Одредбе овог закона не односе се на девизну штедњу из става 1. овог члана која је у потпуности исплаћена у складу са прописима бивших република СФРЈ на чијој територији је положена, или коју су бивше републике СФРЈ својим прописима пренеле на друга правна лица, односно конвертовале у друга права.

У случају када је девизна штедња из става 1. овог члана исплаћена делимично у складу са прописима бивших република СФРЈ на чијој територији је положена, право на исплату преосталог дела те штедње остварује се у складу са одредбама овог закона.

Право на исплату из става 1. овог члана, утврђује се појединачно за сваког девизног штедишу.

Република Србија задржава право потраживања од држава сукцесора СФРЈ по основу исплата девизне штедње извршених у складу са овим законом.

Закон о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Сл. гласник РС“, бр. 108/2016 и 113/2017) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд