Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija

Почетна > Прописи > Подзаконски акти > Одлука о седишту Управе царина, оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и реферата („Сл. гласник РС“, бр. 136/2014, 65/2015, 16/2016, 102/2016, 49/2017 и 70/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Одлука о седишту Управе царина, оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и реферата („Сл. гласник РС“, бр. 136/2014, 65/2015, 16/2016, 102/2016, 49/2017 и 70/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
Верзија за штампу Пошаљи пријатељу
На основу члана 254. став 3. Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 73/03, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 9/10 – УС и 18/10 – др. закон), а у вези са чланом 310. став 1. Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 111/12) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС ,72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

ОДЛУКУ
о седишту Управе царина, оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и реферата
"Службени гласник РС", бр. 136 од 12. децембра 2014, 65 од 24. јула 2015, 16 од 26. фебруара 2016, 102 од 20. децембра 2016, 49 од 22. маја 2017, 70 од 21. септембра 2018.

1. Седиште Управе царина је у Београду.

2. Послове из надлежности Управе царина ван седишта Управе царина врше организационе јединице, и то:

1) Царинарница Београд са седиштем у Београду, која врши послове и у седишту Управе царина;

2) Царинарница Вршац са седиштем у Вршцу;

3) Царинарница Димитровград са седиштем у Димитровграду;

4) Царинарница Зрењанин са седиштем у Зрењанину;

5) Царинарница Кладово са седиштем у Кладову;

6) Царинарница Крагујевац са седиштем у Крагујевцу;

7) Царинарница Краљево са седиштем у Краљеву;

8) Царинарница Крушевац са седиштем у Крушевцу;

9) Царинарница Ниш са седиштем у Нишу;

10) Царинарница Нови Сад са седиштем у Новом Саду;

11) Царинарница Приштина са седиштем у Нишу;

12) Царинарница Сомбор са седиштем у Сомбору;

13) Царинарница Суботица са седиштем у Суботици;

14) Царинарница Ужице са седиштем у Ужицу;

15) Царинарница Шабац са седиштем у Шапцу.

*Службени гласник РС, број 16/2016

Одлука о седишту Управе царина, оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и реферата („Сл. гласник РС“, бр. 136/2014, 65/2015, 16/2016, 102/2016, 49/2017 и 70/2018) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд